Vår integritetspolicy

Dina personuppgifter är något som vi hanterar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (”GDPR” General Data Protection Regulation) i kraft. Den nya lagen ersätter tidigare personuppgiftslag och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling.

Vad är en personuppgift? Det är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller bild på dig. Det finns flera andra uppgifter som också klassas som personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. På hemsida.me samlar vi in dina personuppgifter när du använder vårt offertformulär. Detta för att vi ska kunna ge dig en giltig offert. Uppgifterna används också för att kunna fakturera dig efter gjort beställning.

Användande av personuppgifter

Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, det ska du få antingen när du lämnar dina uppgifter eller i samband med att uppgifterna behandlas.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se

Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen här: Europeiska kommissionen – Medborgares rättigheter